image Kezdőoldal      image Hírek      image Közérdekű      image Mentorálás      image Kiadványok      image Galéria      image Kapcsolat      image Kistolmács
 
 
eMagyarország pont azonosító: ID 2702
 

Ebben a menüpontban az aktuális és lezajlott képzések meghívói és digitális tananyagai, valamint TÁMOP 2.1.2 pályázattal kapcsolatos információk kerültek közzétételre.

 
TÁMOP 2.1.2/12-2012-0001 - "Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése"
 
 
A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerő piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.
 
Bevezetés, projekt bemutatása ...
 
A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését.
Projektünk megvalósításával csatlakozunk az Európai Unió országaiban meghirdetett élethosszig tartó tanulás igényének kialakításáról szóló programhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2006-ban kiadott ajánlása összefoglalja ehhez az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, melyek közé az idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztését is sorolják.
 
 
Képzések, résztvevők ...
 

A TÁMOP 2.1.2. projekt keretében támogatásban részesülhet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki

 
 
idegen nyelveket szeretne tanulni (kezdő-, alap- és középszint)
  informatikai ismereteket szeretne szerezni (alap- és középszint)
  nem áll tanulói/hallgatói jogviszonyban középiskolával/felsőoktatási intézménnyel
  költségtérítéses oktatásban vesz részt
  befizeti az önrészt
  betartja a Felnőttképzési szerződést és a Támogatási szerződést
 
Figyelem! Aki hazai vagy Európai Uniós támogatással vesz részt idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben, az csak a képzés befejezése után számíthat projektünk kínálta lehetőségre.
 
A projekt ideje alatt egyidejűleg, maximum két képzésben lehet tanulni:
 
 
különböző képzési terület, azaz informatikai és idegen nyelvi képzés
  idegen nyelvi képzés esetén két különböző nyelv
  informatika képzés esetén két, teljesen elkülönülő terület (pl. szövegszerkesztés és táblázatkezelés képzés)
 
Képző intézmények:
A TÁMOP 2.1.2. projekt keretében élő idegen nyelvi és informatikai képzéseken lehet részt venni, melyeket a projektbe befogadott akkreditált képző intézmények hirdetnek meg. Képző intézmények regisztrációval egybekötött jelentkezése folyamatos az alábbi honlapon: https://eper.hu/eperhir/Kepzo/KepzoBelep.aspx
 
Jelentkezők, résztvevők:
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. december 18-ától a TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt által meghirdetett képzésekre megkezdhetik regisztrációjukat és jelentkezésüket. Képzési kínálatot a pályázat lebyonyolítója folyamatosan bővíti.
Érdeklődni a képzéssekkel kapcsolatban a következő linken lehet: http://tudasodajovod.hu/web/guest/erdeklodok
Regisztrálni és a képzésekre jelentkezni itt lehet: https://eper.hu/eperhir/kepzett/kepzettbejelentkezes.aspx
 

Az idegen nyelvi képzések szintjeinek elnevezése megegyezik a Közös Európai Referenciakeret (KER) elnevezéseivel: A1, A2, B1, B2. Az Európa-szerte használatos referenciakeret bemutatja, milyen tudást kell elsajátítaniuk az idegen nyelvet tanulóknak és milyen készségeket kell fejleszteniük. Létezik még C1 és C2-es szint, de azok megszerzését ez a projekt nem támogatja.

Az informatikai képzések esetében a projekt azokat a programokat veszi fel a képzési listára, a melyek megfelelnek „Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról" (2006/962/EK) című dokumentum mellékletében foglalt céloknak. Az IKT 0-1 képzést azoknak ajánljuk 20-30 órában, akik most kezdenek ismerkedni az informatika és a számítógép világával. A többi informatikai képzés keretében alap és középfokú felhasználói ismereteket lehet szerezni.

 
A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben (idegen nyelvi és informatikai) részt vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt), aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők).
 
A projekt kiemelten kezeli a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.(XI.17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján a hátrányos helyzetű településen állandó lakhellyel és/vagy tartózkodási hellyel rendelkezőket, valamint a 45 éven felülieket, felső korhatár nélkül.
 
Támogatás mértéke ...
 

A projekt időtartama alatt egy személy maximum 90.000 Ft támogatásban részesülhet és a meghirdetett képzés díjának minimum 2%-át önrészként fizeti be, amennyiben hátrányos helyzetű településen él. A részvételi feltételeknek megfelelő minden más személy minimum 5% önrészt fizet. A befizetett önrész mértéke lehet nagyobb a kötelező 2 illetve 5%-nál.

A képzésben részt vevő személyek esetében a támogatás mértéke a képzési díj 95-98% a lakóhelytől függően. Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, a teljes regisztrációt követően a projekt időtartama alatt maximálisan bruttó 90.000 Ft (azaz kilencvenezer forint) képzési támogatás felhasználására válik jogosulttá. Természetesen ezt a lehetőséget akkor lehet teljes mértékben kihasználni, ha van még elegendő pénz a projekt költségvetésében.

 
Felhívjuk a képzésben résztvevők figyelmét, hogy a párhuzamos képzések elkerülése érdekében a jelen képzési program megvalósításával egyidejűleg nem vehetnek részt más hazai és/vagy európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben. A résztvevők részére a jelentkezések várhatóan 2012. december 1-től lesznek elérhetőek.
 
Támogatás a 2012. december 1-jétől induló és 2014. augusztus 31-éig befejezett képzéseken résztvevő magánszemélyeknek adható.
 
A jelentkezés és képzés feltételeiről Farkas Szilárd eTanácsadónál 06-20/210-7662-tes telefonszámon vagy a www.tudasodajovod.hu honlapon érdeklődhet.
 
Mentori segítséget kap minden magánszemély, aki a TÁMOP 2.1.2. projekt keretében informatikai és idegen nyelvi tudását szeretné megalapozni vagy bővíteni. Az eMagyarország Pontokon (eMoP) tevékenykedő eTanácsadók segítségével lehet kiválasztani a legmegfelelőbb képzéseket és regisztrálni az informatikai rendszerben. A képzések ideje alatt is támogatják mentoráltjaikat.
Keressenek minket országszerte az eMoP-okon!
 
 
Letölthető infokommunikációs ismeretterjesztő mentorálás tananyagok TEMOP-2011 kódjelű pályázat keretében
 
TEMOP-2011 kódjelű pályázat keretében lehetőség nyílik különböző célcsoportok számára, hogy alap- és emelt szinten infokommonikációs ismeretterjesztő előadások (mentorálások) keretében megismerkedjenek az alábbi témákkal, ismeretanyagokkal:
 
Kiemelt célcsoportok:
 
 
Álláskeresők, tartósan álláskeresők, munka világába visszatérők
 
Helyi-, térségi kis- és középvállalkozók, vállalkozások
 
Polgármesterek, jegyzők, hivatali ügyintézők
 
Nyugdíjas-korú lakosság
 
18 év feletti fiatal- és középkorú nemzedék, főiskolás-, egyetemi éveket töltők
 
Civil szervezetek vezetői, képviselői
 
eMagyarország Program az Információs Társadalom mentén című ismeretterjesztő előadás
 
 
Alapszinten, elméletben és gyakorlatban 3 x 45 percben:
 
 
A számítógép és Internet jelentősége a munkában és a hétköznapokban
 
A szövegszerkesztés alapjai (MS Word vagy egyenértékű OSS)
 
A böngészés alapjai, keresők, portálok, tartalomtípusok
 
Az elektronikus levelezés alapjai, csatolmányok, dokumentumok, fényképek feltöltése
 
A levelezés alapjai, csatolmányok, dokumentumok, fényképek feltöltése
 
 
 
Emelt szinten, elméletben és gyakorlatban 6 x 45 percben:
 
 
Szövegszerkesztés, formázás, képek beillesztése, táblázatok rajzolása
 
Adatkezelési alapok: MX Excel vagy egyenértékű OSS
 
Böngészés emelt szinten: személy-specifikus, hasznos információk keresése
 
E-kereskedelem, e-bankolás, e-közszolgáltatások, e-Health, e-learning, közösségi oldalak használata
 
 
 
Ismeretterjesztő előadások (mentorálások) kiegészítő tananyagai:
 
 
Magyarorszag.hu portál tananyagai:
 
 
A képzések minimum 20 fő, azonos célcsoportból jelentkezők esetén kerülnek megtartásra.
 
Letölthető ismeretterjesztő képzési tananyag eKözszolgáltatások témakörben
 
eKözszolgáltatások I. című könyv egyes fejezetei, különös tekintettel a születési anyakönyvi kivonat ügyintézésére, a házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése, lakcímigazolvány ügyintézése, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés, gépjárművezetői engedély ügyintézés, járműigazgatási ügyintézés, egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézése, álláskeresés interneten keresztül, munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése, munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatások, munkanélküli járadék igénylése.
 
Vértesy László által írt eKöszolgáltatások I. című könyv megvásárolható az eMagyarország Képzési Centrum webshopjában melyet az alábbi linkre kattitntva érhetnek el:
 
Az ismeretterjesztő előadás időpontjai és helyszíne:
 
 
Igény esetén képzések lebonyolítása helyi eMagyarország pontokon is, képzések folyamatos szervezése
 
Letölthető digitális tananyag:
 
 
1. alkalom:
eKözszolgáltatások I. című előadás 6 oktatási óra időtartamban
 
Letölthető ismeretterjesztő-, oktatási- és elektronikus anyagok KIHOP-2008 kódjelű pályázat keretében
 
Az ismeretterjesztő előadások a "1025-KIHOP 2008" jelű "KIHOP fejlesztése Kistolmácson" című pályázat keretein belül valósultak meg. Az előadások 19 fő részére, 3 alkalommal, összesen 15 órában kerültek megtartásra. Kistolmács Községben működő eMagyarország ponton Farkas Szilárd eTanácsadó (mobiltelefon: 06-20/275-1364) áll rendelkezésre. Az eTanácsadó elérhetősége a Kapcsolat menüpontban megtenkinthető.
 
Az ismeretterjesztő előadás időpontjai és helyszíne:
 
 
1. alkalom: 2009. augusztus 14. (péntek) - 15:00 óra
 
2. alkalom: 2009. augusztus 15. (szombat) - 15:00 óra
 
3. alkalom: 2009. augusztus 16. (vasárnap) - 15:00 óra
 
Az előadás helyszíne: Művelődési Ház Kistolmács, 8868 Kistolmács, Fő u. 51.
 
Az előadás meghívója: Meghívó letöltése | Meghívó letöltése
 
Ismeretterjesztő képzés tananyag témakörei:
 
 
Letölthető digitális tananyag:
 
 
Képzésen kívüli, letölthető digitális tananyagok:
 
 
* Az Ügyfélkapu tananyagot Mogyorósi Zsuzsanna Tartalomfejlesztési Osztályvezető (Kormányzati Portál) készítette.
 
 
 
 
 
© 2011-2013 Minden jog fenntartva! - eMagyarország pont és Minta eMagyarország pont - Készítette és szerkeszti: Farkas Szilárd